El TJUE modifica la prescripció de les despeses hipotecàries

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la seua sentència del 22 d'abril de 2021 ha establert que el termini per a poder reclamar les despeses hipotecàries s'inicia quan es dictamina judicialment la nul·litat d'aquestes clàusules.

Això deixaria fora de joc el precepte —que contemplava anteriorment la jurisdicció espanyola—en el qual s'entén que el termini de cinc anys comença a comptar des del moment en el que es va formalitzar la hipoteca. Ara el venciment es té en compte des que el consumidor és coneixedor del caràcter abusiu d'aquests termes i del seu dret a exigir la devolució corresponent.

L'origen d'aquesta sentència està en un litigi d'Eslovàquia, però l'edicte afectaria també la legislació espanyola, ja que fet que es decrete la prescripció a partir de la data en què es va signar el crèdit transgredeix de manera directa la Directiva Europea 93/13 sobre les clàusules abusives entre professionals i consumidors. Espanya com a Estat Membre hauria de supeditar-se a la normativa, encara que Tribunal Suprem encara no s'ha pronunciat sobre aquest tema.