Serveis

 • Dret successori

  Dret successori

  Ens encarreguem de la preparació de liquidacions i adjudicacions d'herències i la redacció de testaments estudiant detalladament els casos. Sempre amb la finalitat de satisfer els desitjos del client i optimitzant costos mitjançant la realització d'una adequada planificació tant jurídica com econòmica.

  Confecció de testaments individualitzats i ajustats a les seues circumstàncies personals i patrimonials per a garantir la subsistència del mateix, així com el benestar econòmic dels seus éssers estimats.

 • Dret de la família

  Dret de la família

  Ajudem als nostres clients en la prevalença dels seus drets davant dels conflictes que es puguen generar dins del context familiar, sent conscients de la particular sensibilitat que concerneix a aquesta mena d'assumptes. Així, ens encarreguem de la tramitació de tota classe de divorcis mutu acord o contenciosos, modificació de mesures, adopció de mesures urgents per a la protecció de menors, liquidació de patrimonis conjugals, custòdies, filiació, dissolucions i liquidacions de règim econòmic matrimonial, etc.

 • Dret de les persones

  Dret de les persones

  Cursem tota classe de processos d'incapacitat, prodigalitat i en general qualsevol contingència que tinga a veure amb la capacitat legal de les persones, incloent assessorament tant al tutor legal com als familiars, gestió de patrimonis pertanyents a incapaços o vendes i altres.

 • Comunitats de propietaris

  Comunitats de propietaris

  Gestionem reclamacions en matèria de Comunitats de Propietaris, deutes de morosos, problemes arrendaticis, qüestions relatives a problemàtica sorgides per béns en situació d’indivisió.

  També, reclamacions contra agents de l'edificació per possibles danys o defectes constructius.

 • Dret Bancari

  Dret Bancari

  Defensem els interessos dels nostres clients enfront de conseqüències fraudulentes produïdes per una mala praxi bancària en el referit a execucions hipotecàries, clàusules sol, crèdits i targetes revolving, accions, preferents i altres derivats financers, clàusules contractuals abusives, renegociació de deutes i qualsevol altra circumstància que poguera perjudicar el client patrimonialment.

 • Dret Penal

  Dret Penal

  El Dret Penal és una de les nostres àrees d'especialització. Comptem amb una dilatada experiència i amb nombrosos casos d'èxit, tant en l'acusació com en la defensa dels nostres clients, ja siguen particulars o empreses. Abordem delictes de tota índole que siguen susceptibles de ser castigats penalment amb el consegüent perjudici per als qui puguen veure's afectats per una investigació penal.

 • Dret Fiscal

  Dret Fiscal

  Vetlem perquè l'activitat empresarial i particular dels nostres clients es desenvolupe amb total tranquil·litat i assistim legalment en cas que es produïsquen actuacions davant l’AEAT o altres organismes tributaris.

  Si es troben amb autoliquidacions que produïsquen algun problema, notificacions i comprovacions tributàries d'Hisenda, ajuntaments o l'Agència Tributària Valenciana, gestionem el seu recurs administrativament i, si fóra necessari, judicialment també.

 • Dret Administratiu

  Dret Administratiu

  Defensem i tramitem tot tipus de procediments administratius i contenciosos en els quals pogueren veure's immersos els nostres clients. Prestem assessorament integral en les diferents actuacions i relacions jurídiques que, tant persones físiques com jurídiques, puguen mantindre amb l'Administració Pública: processos de Responsabilitat Patrimonial de l'Administració, expedients sancionadors, contractació pública, nul·litat d'actes administratius, etc.

 • Dret Immobiliari

  Dret Immobiliari

  En cas que els nostres clients tingueren algun problema legal derivat de les operacions relacionades amb l'habitatge i els immobles, posem al seu servei els nostres coneixements i recursos per a la resolució d'aquests. Parlem d'actuacions com a arrendament, compra-venda, transmissions i extincions del dret de la propietat i qualsevol altre tipus de transacció.

 • Dret Laboral

  Dret Laboral

  Oferim cobertura legal i assessorament, tant a treballadors com a les empreses i negocis, per a garantir unes relacions laborals ajustades a la legislació vigent en aquesta àrea. Més enllà del nivell preventiu, també actuem en el cas que es produïren conflictes per l'exercici d'aquestes en situacions com inspeccions de treball, en matèria de riscos laborals, acomiadaments i contractacions, negociacions col·lectives, etc.