Equip

Column group

GABRIEL MIRÓ CARBONELL

Gabriel Miró Carbonell, Lletrat de l’ICA d'Alcoi núm. 723, titular del despatx, té una trajectòria professional dilatada per espai de 15 anys d'exercici efectiu, durant els quals ha fet assessorament judicial i extrajudicial tant a particulars com a empreses al llarg de tot el territori nacional.

Espai de temps en el que igualment es va tindre ocasió de prestar serveis en el torn d'ofici, complint per això amb el compromís social que té encomanat l'exercici propi de la professió d'advocat.

Dins del marc d'activitat pròpia del bufet, és de destacar la seua actuació en l'àmbit mercantil i societari, així com en l'àmbit concursal, sent a més administrador concursal designat judicialment. Posseeix també una dilatada experiència en la defensa d'investigats en l'àmbit penal i assistència al detingut.

 

 Linkedin​

REBECA PÉREZ RUIZ

Rebeca Pérez Ruiz, Lletrada de l’ICA d'Alcoi núm. 711, és Llicenciada en Dret per la Universitat de València. Porta des de l'any 2004 exercint l'advocacia per compte propi.

Està especialitzada en Dret Civil i Penal, així com, en assumptes relacionats amb violència de gènere, menors i l'assistència a detinguts. Des de 2021 forma part de l'equip del Bufet Gabriel Miró com a advocada col·laboradora.

A més, és cofundadora, membre de l'equip tècnic i advocada assessora de l'associació contra la violència de gènere Utopia Iguala. Participa també en el Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alcoi i com a advocada en el torn d'ofici d'Alcoi i Ibi.

 

 Linkedin

 

Column group

CRISTINA BLANQUER

Administració i Comptabilitat

ANDREA MORENO

Comunicació, Desenvolupament de Negoci i Administració