Els afectats per clàusules abusives poden reclamar despeses hipotecàries fins al 13 d'abril

El passat 4 de desembre de 2020 el Ministeri de Consum va publicar una nota en la qual s'establia com a data de venciment per a la reclamació de les despeses hipotecàries el 21 de gener de 2021. A aquesta data se li han de sumar els 82 dies de duració de l'estat d'alarma del passat 2020, durant el qual van quedar suspesos tots els terminis, quedant com a nova data límit aquest 13 d'abril de 2021.

Quines despeses hipotecàries es poden reclamar?

Al desembre de 2015 el Tribunal Suprem va emetre una sentència que determinava com a nul i abusiu que recaigueren sobre els clients totes les despeses de formalització de la hipoteca. D'aquesta manera, l'usuari pot recuperar la totalitat les despeses de gestoria, registre, taxació i la meitat dels de notaria. L'únic pagament que no es podrà recobrar és l'efectuat sobre l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats.

Segons l'eina de càlcul de despeses hipotecàries de l'OCU, a una hipoteca mitjana de 200.000 euros realitzada en 2014 podrien correspondre-li 1.510 euros de devolució de les despeses hipotecàries.

En el Bufet Gabriel Miró l'ajudem en la tramitació de tot el procediment de reclamació, tant per via extrajudicial com per via judicial, donat el cas. No dubte a informar-se sobre aquest tema i realitzar-nos totes les consultes que necessite.