Què i quan es pot reclamar dels regals i altres productes

Des d'aquest 1 de gener ha entrat en vigor la modificació de la Llei de Consumidors que augmenta els terminis de les garanties de tots els productes adquirits. Passen de dos a tres anys. A més, ara els fabricants han d'assegurar la seua reparació i les seues peces de recanvi durant deu anys, quan anteriorment la cobertura en aquest sentit era sol de cinc. En cas que l'avaria es produïsca dins dels dos primers anys de compra, el comprador no està obligat a demostrar la falta de conformitat del producte. 

 

Drets a reclamar 

 

D'una banda, tot consumidor té dret a demanar la reparació o substitució del producte comprat, si revist males condicions per al seu ús. Així, el venedor ha de respectar aquesta decisió, llevat que no siga possible o es considere desproporcionada. Ambdues accions han de ser gratuïtes i realitzar-se en un termini de temps raonable. Si es produeixen reparacions, el període de garantia es torna a reprendre des d'eixe moment. 

D'altra banda, si es recompon el producte i el consumidor segueix sense estar satisfet, es pot triar entre que se li substituïsca, se li rebaixe el preu o directament se li rescindisca la compra. Així, quan la reparació i la substitució no són possibles, no s'han realitzat en un termini raonable o suposen una molèstia per al consumidor, existeixen aquestes opcions. 

La reducció en el preu ha de ser proporcional al valor original del producte i al preu del producte defectuós en el mercat. Pel que respecta a la resolució de la compravenda i la devolució dels diners, no es poden exigir si el defecte o el desperfecte no són importants. 

 

Com es pot reclamar? 

 

La petició s'ha de fer davant l'establiment o empresa que ho va vendre. Si ja no existeix, s'ha d'actuar davant el propi fabricant del producte. Si es duu a terme durant els sis primers mesos s'entén que el defecte ja existia de fàbrica, pero si es reclama després dels sis mesos cal demostrar que existia tal desperfecte. Es pren com a referència la data de la factura de compra.