La protecció del patrimoni de l'administrador quan es liquida una societat

En un context de crisi com el que ens trobem és molt comú que es produïsquen circumstàncies econòmiques adverses que obliguen al tancament d'empreses i negocis. Molts administradors procedeixen a la dissolució de les societats sense tindre en compte una particularitat que els pot comportar seriosos perjudicis patrimonials.

Segons estableix l'article 367 de Llei General de les Societats de Capital, aquells qui hagen dut a terme la liquidació d'una societat però no hagen presentat un concurs de creditors, no hagen convocat una junta general d'accionistes o no realitzen una ampliació o reducció de capital en un termini de dos mesos des d'aquesta liquidació, hauran de respondre amb el seu propi patrimoni davant el deute generat.

Molts gerents no són sabedors d’aquest tipus de normativa i les seues conseqüències, per això és tan important comptar amb assessorament jurídic professional i així evitar problemes majors per pur desconeixement legal.