És legal el control laboral amb càmeres?

La videovigilància en l'àmbit laboral torna a estar en debat, com és costum des de fa cert temps. Fins a quin punt les empreses poden vigilar o controlar als seus empleats durant la jornada laboral i quines implicacions té això?

Segons una sentència del Tribunal Constitucional d'aquest 29 de setembre -referida a la demanda d'un treballador va ser acomiadat utilitzant com a prova les càmeres de seguretat, que estaven instal·lades en els llocs d'atenció al públic- estableix com a lícits aquests tres preceptes:

1) La videovigilància és legítima amb finalitats disciplinàries, per a així poder comprovar fefaentment la conducta reprovable d'un treballador.

2) En aquest sentit, la instal·lació d'un sistema de videovigilància i la utilització de les imatges captades era acció justificada, idònia, necessària i proporcionada.

3) Els dispositius estaven situats en llocs visibles, per als empleats i els clients i van ser utilitzats per a verificar una possible conducta irregular detectada la jornada anterior. El seu ús no era generalitzat ni amb objectiu indefinit.

Aleshores, en ser coneixedor l'empleat de l'existència de càmeres de gravació, estar aquestes a la vista i saber també l'objectiu concret de la seua instal·lació, el deure d'informació amb ell està complit.

I la motivació justificada, per a poder evidenciar determinats fets il·lícits imputables a clients o empleats, així com, el procediment adequat per a la consecució d'aquest fi.