Delictes contra la protecció de dades

L'Agència Estatal de Protecció de Dades (AEPD), alertava de l'increment de les problemàtiques per infraccions comeses en l'àmbit de les dades personals i internet: en els últims dos anys, quasi un 40%.

En aquest sentit, el Codi Penal preserva la intimitat i privacitat del ciutadà en cas de perpetrar-se una vulneració d'aquest dret fonamental, és a dir, el de la protecció de dades.

Aquesta intromissió pot implicar una pena de presó d'1 a 4 anys i multa de 12 a 24 mesos a qui, sense estar autoritzat, s'apodere, utilitze o modifique, en perjudici de tercers, dades reservades de caràcter personal o familiar d'altres que es troben registrats en fitxers o suports informàtics, electrònics o telemàtics, així com, en qualsevol altra mena d'arxiu o registre públic o privat.

Les mateixes penes i sancions poden ser interposades als qui, sense autorització, accedisquen per qualsevol mitjà les dades i les altere o utilitze en perjudici del titular dels mateixos o d'un tercer.

 

Casos pràctics

 

Un cambrer va denunciar davant l'AEPD l'establiment on treballava. En el mateix se li va gravar sense el seu consentiment i aquesta gravació va ser utilitzada per a justificar l'expedient disciplinari pel qual va ser acomiadat. Se li va multar amb 12.000 euros al restaurant i es va readmetre al treballador.

Un institut també va ser denunciat per publicar llistes amb les dades personals d'alumnes menors d'edat, en els murs exteriors del centre educatiu perquè cada estudiant sabera on dirigir-se a classe. Està sent investigat i pendent de sanció.

 

Què es pot fer?

 

Dirigir-se a la AEPD I presentar la corresponent denúncia o reclamació on se sol·licite l'efectiva persecució de la infracció. Això amb la finalitat que la situació il·legal siga revertida i es pague una indemnització pels danys causats.