L’Audiència Provincial de València declara nul l’IRPH

Fa poc parlàvem de l'èxit judicial obtingut pel Bufet Gabriel Miró pel que fa a les reclamacions de despeses hipotecàries i hui ampliem informació referent a aquest assumpte després del pronunciament de l'Audiència Provincial de València, declarant nul·la també el indicador de l’IRPH.

L’IRPH és l'Índex de Referència dels Préstecs Hipotecaris. És un indicador en el qual es basa el càlcul dels tipus d’interès de les hipoteques i l'elabora el Banc d'Espanya. És el que s'utilitza juntament amb l’EURIBOR.

Com déiem, la Secció 6a de l'AP de València va declarar recentment nul·la aquesta clàusula per abusiva en entendre que no s'informava degudament els consumidors de la càrrega econòmica i la conseqüència jurídica que assumien.

A nivell econòmic, la diferència entre un préstec hipotecari referenciat mitjançant l’EURIBOR i un altre regit per l’IRPH pot arribar a ser d'entre 18.000 i 21.000 euros en total.

La resolució de l'AP de València es va basar en la sentència del TJUE del 17 de novembre de 2021 que va dictaminar que l’IRPH resultava menys avantatjós que l’EURIBOR, que sol ser l'índex de referència majoritari en els préstecs hipotecaris d'Espanya.

Amb tot això, els consumidors afectats pels càlculs d’interès realitzats a través de l’IRPH pot reclamar les quanties econòmiques perjudicials derivades de l'esmentat índex.