Així regula el teletraball la nova Llei

L'excepcionalitat de la situació viscuda fa uns mesos, per la crisi sanitària del COVID-19, ha fet que es redefinisquen alguns àmbits de les nostres vides com és el laboral. El teletreball va aparéixer per a quedar-se, encara que s'haja anat tornant gradualment a una certa presencialitat. Aquesta realitat queda recollida jurídicament en la Llei 10/2021 del 9 de juliol d'aquest mateix any. A continuació, desgranem els seus principals punts:

1. La Llei s'aplica quan el treball a distància suposa almenys un 30% de la jornada laboral durant un període de referència de tres mesos. És a dir, si la jornada establida és de 40h setmanals, que s’hauria de treballar mínim 16h setmanals a distància.

Si es tracta de contractes amb treballadors menors, en pràctiques i de formació, la relació laboral presencial ha de ser màxim del 50%.

2. Els teletreballadors tenen els mateixos drets que els treballadors presencials: les mateixes retribucions, estabilitat, formació i promoció professional, entre altres.

3. El teletreball té un caràcter voluntari i reversible. Tant per al treballador, com per a l'ocupador.

4. L'acord d'aplicació d'aquesta modalitat laboral ha de realitzar-se per escrit abans de posar-lo en pràctica. Aquest document inclou la regulació d'aspectes com  eines i equipaments que s'exigeixen, despeses per al treballador i manera de compensació, horari, mitjans de l'ocupador per al control del treball, lloc triat, duració de l'acord, etc.

5. Les despeses i manteniment de l'activitat laboral han de córrer sempre a càrrec de l'empresa.

6. Pel que fa al registre de l'horari, el treballador pot flexibilitzar la seua jornada.

dret a la desconnexió i descans dels mitjans telemàtics fora de la seua jornada. A més, de dret a la intimitat, pel que es prohibeix la instal·lació d’aplicacions de control en els dispositius del treballador.

7. L'avaluació dels riscos laborals també és responsabilitat de l'ocupador.

8. En alguns casos, els treballadors hauran d'esperar a la pèrdua de vigència del seu actual conveni col·lectiu.

9. Si l'empresa es nega a l'accés, reversió o modificació del treball a distància, el treballador té 20 dies per a interposar una demanda davant el Jutjat Social.