És possible trencar la permanència sense pagar penalització?

Està molt estesa la idea de que les companyies telefòniques sempre poden sancionar als seus clients quan aquests decidisquen unilateralment trencar el contracte de permanència. No és així en tots els casos.

Algunes circumstàncies emparen al consumidor en aquest sentit. Per exemple, si l'empresa de telefonia ha fet algun canvi en la tarifa contractada, arribant a pujar el preu del servei. En aquest cas, no es té perquè acceptar i per llei han de deixar que el client se’n puga anar impunement.

Una altra situació en aquesta línia seria que, durant un període prolongat de dies o setmanes, la companyia haja oferit un servei deficient o nul. A més, en aquest cas, l'operadora estaria obligada a pagar una indemnització pels danys ocasionats.

El consumidor podria també trencar el contracte sense sanció si té càrrecs majors per: altes en serveis sense el seu consentiment:, cobrament per crides no realitzades o altres serveis. En aquest cas, l’empresa de telefonia estaria realitzant un incompliment greu del contracte.