El 'sexting' com a delicte també entre menors

Hui en dia és molt habitual entre els joves, la pràctica denominada ‘sexting’. Aquesta consisteix en la difusió de fotografies, imatges, vídeos, text o altres tipus de contingut de caràcter sexual a través de dispositius electrònics. Les conseqüències penals resideixen en la propagació SENSE CONSENTIMENT d'aquests arxius, ja siguen explícits o no, comprometent l'honor i integritat moral de les víctimes.

Si aquest delicte es comet per part de menors de fins a 14 anys, no és imputable, és a dir, no té repercussió penal en el menor. De totes maneres, els pares sí que tindran responsabilitat civil i hauran d'indemnitzar a la víctima amb quanties que poden comportar milers d'euros.

Quan els menors implicats es troben en la franja dels 14 als 18 anys, sí que hauran d'assumir responsabilitats penals pels fets comesos. Segons les especificacions de cada cas, estaríem parlant de règims tancats o oberts en centres de menors i diferents programes de rehabilitació. A més, en aquesta situació els pares també continuarien responsabilitzant-se civilment a través de les indemnitzacions corresponents.

En cas que el menor en qüestió siga un intermediari i compartisca de rebot el contingut, també estaria incorrent en un delicte de descobriment i revelació de secret, amb els seus efectes penals propis. Per això, és molt important conscienciar-los perquè, quan reben aquest tipus de fotografies o vídeos, o bé trenquen la cadena d'enviaments o denuncien la situació.

Amb la tecnologia de la que disposa la policia actualment és molt fàcil rastrejar els dispositius que hagen participat en la difusió d'aquest tipus de contingut.