Quins drets tinc en cas de retard o cancel·lació de vols?

Drets dels passatgers

 

En cas de cancel·lació, denegació d'embarcament (overbooking) o retard de més de tres hores es poden reclamar les següents compensacions:

 

 • 250 euros per a vols de fins a 1500km.
 • 400 euros per a de 1500 a 3000 km, o intracomunitaris de 1500 km.
 • 600 euros per a vols de més de 3500 km.

 

A més, en general, en qualsevol de les esmentades situacions es té dret a:

 

 • Rebre informació sobre la cancel·lació, ‘overbooking’ o retard, sobre els motius i drets que l’emparen.
 • Assistència i manutenció: menjar, beguda, dues cridades i allotjament hoteler si fora necessari, a més de trasllats.
 • Devolució del preu del bitllet en 7 dies o que es facilite transport alternatiu al destí en condicions similars a les originals.
 •  

Drets i situacions específiques

 

Retard

 

 • Menys de dues hores: Informació, assistència, menjar, beguda i dues cridades.
 • Més de tres hores: Informació, assistència, menjar, beguda, dues cridades i allotjament amb trasllats. Compensacions de 250, 400 i 600 euros, segons distància.
 • Més de cinc hores: Informació, assistència, menjar, beguda, dues cridades i allotjament, amb trasllats. Compensacions de 250, 400 i 600 euros, segons distància. A més, es tindria dret a triar viatge en transport alternatiu o devolució de l'import pagat pel vol.

‘Overbooking’

 

 • Compensacions de 250, 400 i 600 euros, segons distància.
 • Informació sobre el perquè de la denegació d'embarcament i drets que els emparen.
 • Assistència, manutenció (menjar i beguda) dues cridades, allotjament hoteler si fora necessari i trasllats. Tot açò a partir de les 2h de demora.
 • Devolució de preu del bitllet en 7 dies o transport alternatiu en condicions similars a les originals.

 

Cancel·lacions

 

El mateix que en el cas de l'overbooking. De totes maneres, no es podrà tindre dret a compensació en cas que:

 • Es cancel·le per causes excepcionals com puguen ser meteorològiques o amenaces terroristes.
 • Tampoc si s'informa amb suficient antelació:

                   - Amb 14 dies o més respecte a l'eixida prevista, només cabria reembossament del bitllet o transport alternatiu.

                   - Amb 14-7 dies, si ofereixen un transport que isca no en més de dos hores abans, ni arribe més de 4h després del vol original.

                   - Menys de 7 dies, si s'ofereix transport que no isca més d'una hora abans ni arribe més de 2h després del que es preveu amb anterioritat.

 

Vaga

 

Encara que les companyies aèries les solen considerar circumstàncies excepcionals i, per tant, creuen no han de compensar al passatger, no és així. L'empresa ha d'adoptar mesures perquè no es perjudique el viatger. En cas de no fer-ho, ha d'indemnitzar-lo.

 

Què es necessita

 

Conservar publicitat, bitllets, contractes, comunicacions de la companyia i en cas que la cancel·lació o el retard ha provocat danys, cal guardar totes les proves o tiquets.