Maltractament i abandó d'animals domèstics

Tant el maltractament com l'abandó animal, estan tipificats com a delicte en el Codi Penal espanyol, amb les seues conseqüents repercussions punitives.

Respecte al maltractament, no hi ha cap distinció sobre si el mal comés prové del propietari de l'animal o qualsevol altra persona aliena a aquest. És indiferent també el resultat de l'acció, ja siga lesió o la pròpia mort.

Es contempla, per altra banda, la comissió per omissió, és a dir, falta d'atenció, cures, desnutrició, higiene o salut, i l'explotació sexual. Existeix l'agreujant de que els fets es produïsquen en presència de menors.

La perpetració d'aquest tipus d'abusos pot suposar pena de presó, a més de la inhabilitació d'un any i un dia a tres anys per a l'exercici de professió o comerç que implique tracte o tinença d'animals.

Pel que fa a l'abandó, sí que es requereix una posició de domini o, almenys, possessió i control de l'animal en qüestió. Dur a terme aquesta infracció, posant en perill la vida i la integritat de l’esmentat animal, implica multa d'un a sis mesos i inhabilitació especial de tres mesos a un any per a exercir professió, ofici o comerç relacionat amb animals.