La taxa d'alcoholèmia: sanció administrativa o delicte?

La resposta és ambdós, segons el que marque l'alcoholímetre. Així, la falta administrativa es produirà en el moment en el que es realitze el control i el conductor done entre 0,26 mg/l i 0,50 mg/l. En aquest cas, la multa serà de 500 euros i es perdran automàticament 4 punts del permís de conduir. Si el resultat de la prova és de 0,51 mg/l fins a 0,60 mg/l, la xifra ascendeix a 1.000 euros i se sostrauran un total de sis punts.

Ara bé, si la taxa d'alcohol en aire aspirat supera els 0,60 mg/l o la taxa d'alcohol en sang és major a 1,2 g/l, es considera delicte contra la seguretat viària. Ací la pena ja implica presó de tres a sis mesos, o bé, multa de sis a dotze mesos, o bé, treballs en benefici a la comunitat de trenta-un a noranta dies. A més de la privació del dret de conduir d'un a quatre anys.

El procediment es duu a terme a través d'un judici ràpid que es convoca als pocs dies de la realització de la prova d’alcoholèmia amb resultat delictiu. El fiscal presenta un escrit d'acusació en el qual s'especifica la condemna i el jutge determina la seua aplicació, tot en el mateix dia.

L'acusat té opció de recórrer la sentència, podent al·ludir que l'alcoholímetre no estiguera en bon estat, per exemple. De totes maneres, és una cosa poc recomanable ja que el resultat d'aquest aparell es considera prova objectiva. El més beneficiós en aquesta situació, sol ser arribar a un acord que comporta la reducció d'un terç de la condemna.

Cal destacar, que el fet de negar-se la realització de les proves d'alcoholèmia es considera també delicte. Aquest implica un càstig de presó de sis mesos a un any i retirada del permís de conduir entre un i quatre anys.