La lliure designació d'advocat en els contractes d'assegurances

És molt freqüent que gran part dels clients de les asseguradores desconeguen el vessant jurídic que inclouen molts contractes d'aquest tipus. D'aquesta manera, la cobertura i l'assistència legal estarien contemplades com una clàusula més dins de les pòlisses.

Això implica que aquesta cobertura pot córrer íntegra o parcialment (segons el que s'estableix) per part de la mateixa asseguradora, lliurant així a l'usuari de pagar de més per aquest servei. I també, és el propi contractant qui té dret a triar l'advocat que siga de la seua preferència. No té per què decidir-ho l'asseguradora.

Així, es garanteix que es complisca el dret fonamental a una defensa judicial efectiva. A més del valor afegit que suposa poder comptar amb un lletrat de la seua confiança i que proporcione la tranquil·litat de saber que treballarà amb un bon criteri legal. Es pot formalitzar aquesta lliure designació a través d'un escrit molt senzill i ràpid dirigit a la companyia d'assegurances.

L'assistència jurídica engloba situacions com accidents de trànsit dins de les assegurances de vehicles, danys materials i robatoris en les assegurances de llar o, fins i tot, danys personals de la vida quotidiana com pot ser un acomiadament improcedent.