Llei de Segona Oportunitat: la solució al seus deutes amb els creditors

Una mala situació econòmica juntament amb una acumulació de deutes pot convertir-se en una realitat vertaderament difícil per a qualsevol particular o professional. Per a poder fer front a circumstàncies d'aquesta índole existeix la Llei de la Segona Oportunitat que consisteix en les següents fases:

 

 

ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS

És el primer pas amb què s'inicia tot el procediment. Resumim breument els seus aspectes principals en aquest vídeo:

 

CONCURS CONSECUTIU

Es posa en marxa una vegada fallit l’AEP i aquestes són les seues fases i característiques més importants:

 

 

BENEFICI D'EXONERACIÓ DEL PASSIU INSATISFET

És l'últim recurs per a ajudar a aquells incapaços d'assumir el seu deute podent aconseguir deslliurar-se de la mateixa d'aquesta manera:

 

En el Bufet Gabriel Miró comptem amb una dilatada experiència en la gestió d'aquesta mena d'eines jurídiques que tant d'alleujament poden proporcionar davant una situació econòmica asfixiant. Per això no podem deixar de recomanar-li que es pose en contacte amb nosaltres per a veure de quina manera podem ajudar-lo.