Consultar a un advocat abans de denunciar per violència de gènere és fonamental

La gran majoria de vegades, les víctimes de violència de gènere acudeixen a denunciar a comissaria o qualsevol altra dependència policial sense l’assistència d’un lletrat especialitzat en aquest àmbit. Açò pot jugar greument en la seua contra perquè denuncien en un moment marcat pels nervis que fan que el relat de la declaració no estiga ben estructurat i s’obliden dades i fets determinants.

Una vegada s’ha formulat aquest testimoniatge, ja no es pot variar ni ampliar i és el punt de partida que marcarà tot el procés judicial. Els successos contats seran els que posteriorment es ratificaran davant d’un jutge i es definiran com a objecte de procediment, tota la resta quedaran exclosos. Una denuncia mal presentada pot suposar una condemna absolutòria.

Per açò mateix, és tan important acudir prèviament a un advocat especialitzat i de confiança. Per contar-li tot allò succeït i que així el lletrat ho estudie en profunditat i pose al servei de la víctima totes les eines legals i jurídiques per fer justícia davant de cada situació concreta.