Com evitar problemes amb els dècims compartits

Ja fa uns anys que els anuncis de la Loteria de Nadal giren entorn de la idea que 'El major premi és compartir-lo` i ningú nega això, però tampoc que pot suposar un gran maldecap si no se segueixen certs passos, si els dècims compartits resulten premiats.

En primer lloc, convé aclarir que un dècim és un document al portador. Això vol dir que ‘l’amo’ i el legítim receptor del premi -en cas de guanyar-lo- seria la persona que el posseeix, encara que la participació siga col·lectiva.

Aleshores, el que procediria per a evitar conflictes, és fotocopiar el bitllet en qüestió i entregar a cada participant una còpia signada amb el nom i el DNI del tenidor d'aquest. A més, seria útil que s'especifique la quantitat que juga cada persona i també el número de sèrie, fracció i sorteig.

Si es compra a través d'internet, el comprovant electrònic del bitllet té la mateixa validesa legal que si fora en paper i acredita la propietat. Caldria seguir les indicacions anteriors, també en aquest cas.

També és vàlid com a prova, compartir una foto del dècim per WhatsApp, però també és necessari que figuren les dades del depositari, els participants i la participació de cadascun.

En cas de divorci i un dels cònjuges fora premiat, si hi ha règim de guanys el premi ha de ser repartit al 50% per a cadascun dels integrants del llavors matrimoni i si hi ha separació de béns, el premi li ho quedaria el cònjuge que va comprar el bitllet, llevat que s'acredite que va ser adquirit a mig fer.