Òrgan d'administració

Realitzem assessorament a l'Òrgan d'Administració, així com la preparació i assistència a Juntes i redacció d'actes.

També estem especialitzats en l'assessorament a nivell societari pel que fa a la constitució de societats, redacció d'estatuts i redacció de pacte de socis.
Estudiem i assessorem en les diferents modalitats societàries i configuracions de l'Òrgan d'Administració de les societats mercantils, amb la finalitat de minimitzar la conflictivitat societària i garantir la salvaguarda del patrimoni empresarial i personal de l'empresari.

Disseny d'estratègies per a l'adequada organització del patrimoni empresarial i conservació d'aquest, comptant a aquest efecte amb assessors en matèria fiscal i laboral amb tal fi.