Compliance

Assessorament a les empreses per a la correcta implantació i gestió d'un programa de compliance ajustat a les seues necessitats i en concordança legal amb el marc normatiu de la UNE-ISO 19600. D'aquesta manera, es preveu i s’evita que riscos operatius derivats de l'activitat empresarial puguen causar perjudicis penals en les persones jurídiques responsables d'aquesta activitat, tal com figura en l'EL/2015.